So sánh REST vs SOAP Có gì khác biệt ?

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày nay, việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng rất quan trọng. Vì các ứng dụng được tạo bằng nhiều ngôn ngữ nên việc trao đổi dữ liệu trở nên khó khăn. Dịch vụ web là phương tiện giao tiếp được tiêu chuẩn hóa giữa các ứng dụng client-server trên internet.

So sánh REST và SOAP Có gì khác biệt ?

So sánh REST vs SOAP Có gì khác biệt ?

REST là gì ?

REST (Chuyển giao trạng thái đại diện) là một kỹ thuật kiến trúc để liên lạc thường được sử dụng trong việc xây dựng các dịch vụ web khác nhau. Đó là một mô hình máy khách-máy chủ không có trạng thái. Các dịch vụ web RESTful là những dịch vụ được mô tả theo nguyên tắc REST. Khi một máy khách gửi một yêu cầu API RESTful, nó sẽ gửi một biểu diễn trạng thái của các tài nguyên đến Server. Dữ liệu này có thể được phân phối ở nhiều dạng khác nhau qua HTTP, bao gồm JSON, HTML, XLT và Văn bản thuần túy, mặc dù JSON là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất do khả năng đọc của máy và con người.

So sánh REST vs SOAP Có gì khác biệt ?

So sánh REST vs SOAP Có gì khác biệt ?

Tính năng nổi bật của REST.

 • Nhanh chón , sử dụng ít băng thông và tài nguyên.
 • REST là ngôn ngữ lập trình có thể được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
 • Các dịch vụ có sẵn trên bất kỳ nền tảng nào.
 • Đây là một dịch vụ dựa trên REST nhẹ và có thể mở rộng.
 • Đối với các hoạt động CRUD (CREATE, READ, UPDATE, DELTETE), nó sử dụng các động từ HTTP như GET, POST, DELETE, PUT và PATCH.
 • Mã hóa giao tiếpthông qua TLS (Transport Layer Security), nên kém an toàn hơn SOAP.
 • Khi so sánh với SOAP, nó tiêu tốn ít băng thông hơn.

SOAP là gì ?

SOAP (Công nghệ truy cập đối tượng đơn giản) là một công nghệ dựa trên XML cho phép bạn truy cập các dịch vụ trực tuyến qua HTTP. Nó được thiết kế như một ngôn ngữ trung gian để các ứng dụng được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau có thể giao tiếp thành công với nhau. SOAP được sử dụng bởi các dịch vụ web để truyền dữ liệu XML giữa các ứng dụng. SOAP tương thích với cả các hoạt động có trạng thái và không có trạng thái. Máy chủ lưu giữ thông tin mà nó nhận được từ máy khách qua nhiều yêu cầu nếu nó ở trạng thái. Các yêu cầu này được liên kết với nhau để máy chủ nhận thức được những gì đã xảy ra trước đó. Các giao dịch ngân hàng, đặt chỗ du lịch, v.v…

So sánh REST vs SOAP Có gì khác biệt ?

So sánh REST vs SOAP Có gì khác biệt ?

Tính năng nổi bật của SOAP.

 • SOAP là một giao thức hoàn toàn dựa trên XML; dữ liệu được định dạng bằng XML.
 • Là một giao thức độc lập.
 • Giao thức tiêu chuẩn mở, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó.
 • SOAP là một phần mở rộng giao tiếp XML cho giao thức HTTP.
 • Kiến trúc client-server cũng có thể được triển khai. Sử dụng thông báo giao thức SOAP, client có thể gọi thủ tục từ xa ở phía server.
 • SOAP vận chuyển dữ liệu cho các dịch vụ trực tuyến.

REST vs SOAP Có gì khác biệt?

REST vs SOAP Có gì khác biệt

REST vs SOAP Có gì khác biệt

REST (Representational State Transfer) và SOAP (Simple Object Access Protocol) đều là hai giao thức được sử dụng để giao tiếp giữa các ứng dụng web. Tuy nhiên 2 giao thức này đều có những điểm mạnh yếu khác nhau dưới đây sẽ là một số điểm khác biệt giữa REST và SOAP:

 1. Kiến trúc: REST được xây dựng trên kiến trúc web tiêu chuẩn, sử dụng giao thức HTTP cho việc truyền tải dữ liệu. SOAP, trái lại, là một giao thức độc lập với kiến trúc web và có thể sử dụng nhiều giao thức khác nhau như HTTP, SMTP, TCP, và nhiều giao thức khác.
 2. Bảo mật: SOAP cung cấp một số tính năng bảo mật mạnh mẽ như mã hóa thông điệp và chứng thực người dùng. REST thường phụ thuộc vào các lớp bảo mật phía ứng dụng.
 3. Phương thức gọi: REST sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE để thực hiện các hoạt động CRUD (Create, Read, Update, Delete) trên dữ liệu. SOAP sử dụng các phương thức chuẩn như “Request” và “Response” để thực hiện gọi hàm từ xa.
 4. Định dạng dữ liệu: Dữ liệu trả về của REST thường ở định dạng JSON (JavaScript Object Notation) hoặc XML (eXtensible Markup Language). còn SOAP dữ liệu được đóng gói dưới dạng XML.
 5. Tiêu chuẩn: REST không có một tiêu chuẩn cụ thể và dễ dàng triển khai. SOAP tuân theo một tiêu chuẩn chính thức và cung cấp một số quy định rõ ràng cho việc truyền tải thông tin chính vì thế SOAP an toàn hơn REST rất nhiều.

KẾT LUẬN

Ở trên bài viết “So sánh REST vs SOAP Có gì khác biệt ?” chúng tôi đã gửi đến các bạn những thông tin về REST và SOAP. Cả 2 dịch vụ này đều quan trọng trong 1 số trường hợp khác nhau. Việc lựa chọn là ở các Bạn. Hi vọng bài viết hưu ích đối với các Bạn. Bạn có thể đọc thêm nhiều tin dev hơn tại CoderViet.Net